Üretim için tasarımda sanal ve artırılmış gerçeklik projesinin “kısa dönem ortak personel eğitimi” 17-21 Şubat 2019 tarihlerinde Huddersfield Üniversitesi ev sahipliğinde İngiltere’de gerçekleştirildi. Eğitim; proje kapsamında geliştirilen Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik materyalleri ile web sayfasına yüklenen animasyon ve diğer dokümanların eğiticiler ve bireysel kullanıcılar tarafından nasıl kullanılacağına yönelik olarak düzenlendi. İlgili eğitime Türkiye’den 6, Bulgaristan’dan 2 ve Huddersfield Üniversitesinden 3 kişi katılmıştır. Başarı işle tamamlanan eğitim aktivitesi esnasında geliştirilen dijital materyallerin pilot deneme sürecinde hangi yöntemlerin kullanılacağı ve kişilerin öğrenme performansına sağlanacak katkının akademik olarak nasıl ölçüleceği belirlenmiştir.