Üretim için Tasarımda Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı 2017-1-TR01-KA202-45941 numaralı "Virtual and Augmented Reality (V&AR) in Design for Manufacture" projesi,  AB Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında desteklenmiştir.       

Proje Hakkında
Üretim için Tasarımda Sanal ve Artırılmış Gerçeklik