Üretim için tasarımda sanal ve artırılmış gerçeklik
Üretim için tasarımda sanal ve artırılmış gerçeklik
Üretim için tasarımda sanal ve artırılmış gerçeklik

AB Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında desteklenen 2017-1-TR01-KA202-45941 numaralı proje ile Makine imalat sektörüne yönelik olarak, İmalat ve Montaj Teknik Resim standartların öğretilmesi ve doğru kullanımına yönelik sanal gerçeklik uygulamaları geliştirilmektedir. İleri ve yuksek ileri teknoloji kullanılan sektörlerde, çalışan hatalarından kaynaklanan ıskarta ürün oranı bazen şirketler için tehdit oluşturacak düzeylere ulaşabilmektedir. Bu hatalar çalışanın bilgisi, tecrübesi ve o anki psikososyal durumu ile ilgili olabilmektedir. Çalışan kaynaklı problemlerin minimize edilebilmesi için okulların ve işletmelerin bu üç yönlü problemi gidermek adına ciddi eğitim programları geliştirmeleri gerekmektedir. Sektörde ıskarta oranlarını önemli ölçüde olarak etkileyen ve eksiklik hissedilen eğitimlerin önemli bir yüzdesini ileri düzeyde Teknik Resim okuma becerisi oluşturmaktadır. Bu eksiklik gerek meslek lisesi, meslek yüksekokulu, mühendislik fakültelerinde verilen eğitimlerin pratik uygulamalar ile desteklenememesinden ve gerekse standartların çok hızlı biçimde güncelleniyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Virtual and Augmented Reality (V&AR) in Design for Manufacture projesi bu ihtiyaca cevap verebilmek ve öncelikle Mesleki Eğitim Teknik Resim derslerinde kullanılacak “Sanal ve Arttırılırmış Gerçeklik Aplikasyonlarının” geliştirmek üzere Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında Uludağ Üniversitesi koordinatörlüğünde İngiltere’den Huddersfield Üniversitesi, Bulgaristan’dan Sofya Teknik Üniversitesi ile ULUTEK Teknopark ta bulunan Bizpark Bilişim San. ve Tic. Ltd.Şti. ile sürdürülmeye başlanmıştır.

İki yıl süreli proje ile; savunma sanayi, makine, kalıp ve imalat sektöründe kullanılan teknik resim ve standart kavramlarında eksikliği en çok hissedilen konuların sanal/arttırılmış gerçeklik (V&AR) ortamına aktarılıp, mühendislik ve her kademe mesleki eğitim düzeyindeki öğrenci ve çalışanların eğitimlerinin üç boyutlu ortamda daha verimli ve kolay bir şekilde yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında V&AR uygulamalarının geliştirme süreci; ihtiyaç analizi, analiz sonuçlarına göre içerik belirleme ve belirlenen içeriklerin sanal gerçeklik aplikasyonlarının geliştirilmesi ile pilot uygulama aşamalarından oluşmaktadır. Sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının interaktif web tabanlı ve mobil cep telefonu aplikasyonları şeklinde geliştirilecektir.