Üretim için Tasarımda Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
Üretim için Tasarımda Sanal ve Artırılmış Gerçeklik
Üretim için Tasarımda Sanal ve Artırılmış Gerçeklik

Koordinatörlüğünü Bursa Uludağ Üniversitesi'nin yaptığı 2017-1-TR01-KA202-45941 numaralı "Virtual and Augmented Reality (V&AR) in Design for Manufacture" projesi,  AB Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında desteklenmiştir.       

Bu proje ile Teknik Resim ve Standartların öğretilme ve öğrenme performansını arttırılması amacıyla Sanal ve Artırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirilmiştir.

İleri teknoloji kullanılan sektörlerde, çalışan hatalarından kaynaklanan ıskarta ürün oranı şirketler için tehdit oluşturacak düzeylere ulaşabilmektedir. Çalışan kaynaklı problemlerin minimize edilebilmesi için okulların ve işletmelerin ciddi eğitim programları geliştirmeleri gerekmektedir. Sektörde ıskarta oranlarını önemli ölçüde etkileyen ve eksikliği hissedilen eğitimlerin önemli bir yüzdesini ileri düzeyde Teknik Resim okuma becerisi oluşturmaktadır. Bu eksiklik gerek meslek lisesi, meslek yüksekokulu, mühendislik fakültelerinde verilen eğitimlerin pratik uygulamalar ile desteklenememesinden ve gerekse standartların çok hızlı biçimde güncelleniyor olmasından kaynaklanmaktadır.
 
Bu ihtiyaca cevap verebilmek ve eğitim eksikliğini kapatmak için öncelikle Mesleki Eğitim Teknik Resim derslerinde kullanılacak Sanal ve Arttırılırmış Gerçeklik (S/AG) aplikasyonları geliştirmek üzere proje çalışmalarına başlanmıştır.İki yıl süreli proje kapsamında; makine ve imalat sektöründe kullanılan Teknik Resim ve Standartlara ait mesleki eğitimlerde eksikliği en çok hissedilen konuların S/AG ortamına aktarılıp, özellikle mobil uygulamaları yardımıyla üç boyutlu ortamda daha verimli yapılabilmesi amaçlanmıştır. Proje; Uludağ Üniversitesi koordinatörlüğünde ve İngiltere’den Huddersfield Üniversitesi, Bulgaristan’dan Sofya Teknik Üniversitesi ile ULUTEK Teknopark ta bulunan Bizpark Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklığında sürdürülmüştür. Bu kapsamda S/AG uygulamalarının geliştirme süreci; ihtiyaç analizi, analiz sonuçlarına göre içerik belirleme ve belirlenen içeriklere ait aplikasyonlarının geliştirilmesi ile öğrenme performansına katkının ölçüldüğü pilot uygulama aşamalarından oluşmaktadır.
 
Proje kapsamında öncelikle SG uygulamalarına göre gözlük vb. materyale ihtiyaç duyulmaması nedeniyle daha çok tercih edilen AG uygulaması altı ünite başlığında 18 ayrı sahnede yaklaşık 30 adet animasyon kullanılarak geliştirilmiştir. Yine hem SG hem de AG uygulamalarını desteklemek üzere 12 adet animasyon videosu geliştirilerek proje web sayfasına yüklenmiştir. Yine özel bir “cardboard" yardımıyla mobil telefon ile kullanılacak SG uygulaması için altı konu başlığını içeren özel bir sahne ve menü yapısı kullanılmıştır.Geliştirilen uygulama linklerine, destekleyici materyallere ve animasyonlara “vrindesign.org” web sayfasından ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.
 
Geliştirilen uygulamaların öğrenme performansına katkısının belirlenmesi için gerçekleştirilen ilk pilot eğitimlerde kontrol gruplu deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın verileri; hedefe yönelik olarak geliştirilen S/AG destekli Teknik Resim konularına ait kavramsal anlama ve bilişsel başarı testi ile toplanmıştır. Yapılan ilk akademik ölçümler sonucunda; S/AG kullanılarak yapılan öğretimin öğrencilerin öğrenme performansını % 20 civarında arttırdığı görülmüştür. S/AG uygulamaların akademik altyapısının hazırlanması ve ürün geliştirme fazlarında dinamik bir uluslararası işbirliği sergilenen proje kapsamında üretilen çıktılarının tüm dünyada meslek lisesi birinci sınıfından mühendislik fakültesi son sınıfına kadar her kademedeki Teknik Resim eğitimi alan öğrencilere ve iş hayatında ihtiyaç hisseden bireylere önemli fayda sağlaması beklenmektedir.