“Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik" Proje çıktılarının kullanımı ile ilgili web sitesi üzerinden yapılan istatistikler proje web sayfasına dünya üzerinden geniş bir yelpazede ve 39 ülkeden erişim sağlandığını göstermektedir. Aşağıdaki harita üzerinden de görüleceği üzere %51 ile en çok erişim ülkemizden sağlanır iken bunu % 25 ile ABD ve % 7 ile İngiltere ve diğerleri izlemektedir. Kullanıcıların %54 ü erkek ve % 46 sı kadındır.

Proje web sayfası istatistiklerine göre kullanıcıların yaş dağılımı 25-34 aralığında %33.5 ve yaş aralığı 18-24 aralığında %27.5 tir. Bu sonuçlar beklenen kullanıcı profili açısından proje hedefleri olan meslek lisesinden üniversiteye ve üretim sektöründe çalışanları ile uyumludur ve önemli bir göstergedir.