Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство

ПроектаVirtual and Augmented Reality (V&AR) in Design for Manufactureс номер 2017-1-TR01-KA202-45941 е подкрепен в рамките на ЕС EРАЗЪМ+Професионално обучение и стратегическо партньорство. Тойразработва приложения с виртуална реалност с цел преподаването и правилното разбиране на стандартите за технически чертежи в сектора за про

За проекта
Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство