Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство
Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство
Виртуална и Разширена реалност в проектирането с отчитане на технологиите за производство

ПроектаVirtual and Augmented Reality (V&AR) in Design for Manufactureс номер 2017-1-TR01-KA202-45941 е подкрепен в рамките на ЕС EРАЗЪМ+Професионално обучение и стратегическо партньорство. Тойразработва приложения с виртуална реалност с цел преподаването и правилното разбиране на стандартите за технически чертежи в сектора за производство на машини.В секторите използващи напреднали технологии процентът на продуктите за скрап в резултат на грешки от страна на служителите може да достигне нива, които представляват заплаха за компаниите.За да се сведат до минимум проблемите произхождащи от работещите, училищата и предприятията трябва да разработят сериозни програми за обучение. Значително влияние върху процента на скарп в сектора са обученията и способността да се четат технически чертежи на на напреднало ниво които за момента се считат за недостатъцни. Този недостатък произтича от факта, че образованието в професионалните гимназии, професионалните бакалаварски и инженерни факултети не е подкрепено с практически приложения и от това, че стандартите се актуализират много бързо.
В отговор на тази необходимост и за да се предотврати липсата на образование, на първо място са започнати проектни разработки за разработване на приложения за виртуална и разширена реалност (В/РР), които ще се използват в курсове за ПОО.В рамките на двугодишния проект се цели; да бъдат прехвърлени в В/РР среда по-голямата част от проблемите, които се усещат най-много в професионалните обучения по Технически чертеж и стандартите използвани в машиностроенето и производствения сектор и особено с помощта на мобилни приложения да ги направи по-ефективен в триизмерна среда.Проектът развива своятя дейност под координацияна  Университета Улудаг,и партньорството на Университета Хадърсфийлд в Англия, СофийскияТехнически Университет в България и извършващото дейност към ULUTEK Технопарк Дружество Bizpark Bilişim San. ve Tic. Ltd. Sti.В този контекст процесът на разработване на В/РР приложения е; анализ на нуждите, определяне на нуждите според резултатите от анализа, разработване на приложения според съдържанието на идентифицираните нужди и измерване на резултатите от приноса на обучение на пилотните етапи на изпълнение.
В рамките на проектаспоредВР приложенията на първо място и по причина, че не са необходими очила и подобни материали е разработено по-предпочитаното РР приложениечрез използване на приблизително 30 анимации в 18 отделни сцени и под шест единични заглавия. Също така в подкрепа на ВР и РР приложенията са разработени 12 анимационни видеоклипа и са качени на уебсайта на проекта.С помоща на специален “cardboard" с цел внедряването на приложението ВР и в мобилните телефони бе използвана специална сцена и меню с шест подзаглавни теми. Разработените линкове към приложението, а също така и помощните материали и анимации са достъпни безплатно в уебсайта на „vrindesign.org“.
И двете приложения все още са тествани и фазите на тяхното развитие и усъвършенстване продължават.В този контекст с цел определяне приноса на приложенията към обучението, в първите пилотажни обучения е използван експериментален метод на изследване с контролна група.Данни от изследването; Към понятията за концептуално разбиране на развитите за целта теми за технически чертеж подкрепени от В/РР бе прибавен и тест за когнитивни постижения.В резултат на първите академични измервания;Бе видно, че преподаването на уроци с помощта на В/РР повишава учебните постижения на учениците с около 20%.
Подготвяйки академичната инфраструктура на В / РР  приложенията и демонстрирайки динамично международно сътрудничество във фазите на разработване на продукта, се очаква с резултатите от проекта да осигурят значителни ползи за студентите, които получават техническо образование по технически чертане на всички нива от първата година на професионалната гимназия до последната година на инженерния факултет и също така и на хората нуждаещи се от това в своят бизнес.