TD 1 СКИЦИРАНЕ И ОРАЗМЕРЯВАНЕ

TD 2 ПРОЕКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВА И РАЗРЕЗИ

TD 3 ДОПУСКИ НА ВАЛ И ОТВОР

TD 4 ГЕОМЕТРИЧНО ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ДОПУСКИ

TD 5 ГРАПАВОСТ НА ПОВЪРХНИНИТЕ

1

Video / Animation

2

Courses /App. Contents

TD 6 СБОРНИ ЧЕРТЕЖИ

1

Video / Animation

2

Courses /App. Contents

Поддържащи материали